1. SCOP

Protejarea siguranţei şi securităţii datelor dvs. personale este importantă pentru compania noastră, POȚIUNEA MAGICĂ SRL (denumită în continuare POȚIUNEA MAGICĂ), prin urmare, activitățile desfășurate de societatea POȚIUNEA MAGICĂ sunt în conformitate cu legislaţia aplicabilă referitoare la protecţia siguranţei datelor şi la securitatea acestora, datele cu caracter personal sunt tratate în mod confidențial atunci când sunt colectate și stocate.

În acest scop, POȚIUNEA MAGICĂ a adoptat această Politică de Protecție a Datelor.

Accesând această pagină, sunteți de acord să respectați Politica de securitate a site-ului, precum şi legislaţia în vigoare. Sperăm că informațiile prezentate mai jos să vă fie de ajutor pentru a înţelege ce fel de date pot fi colectate de POȚIUNEA MAGICĂ, cum sunt acestea protejate si utilizate şi cum pot fi dezăluite.

POȚIUNEA MAGICĂ își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Protecție, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici.

POȚIUNEA MAGICĂ recunoaște importanța protejării vieții private și a demnității persoanelor fizice, utilizatori de internet care vizitează website-ul www.potiuneamagica.ro, asigurând că toate datele cu caracter personal sunt tratate în mod confidențial atunci când sunt colectate și stocate.

POȚIUNEA MAGICĂ are ca obiectiv reducerea riscului de încălcări și asigurarea menținerii și prelucrării tuturor datelor cu caracter personal în mod legal, echitabil și transparent, precum și asigurarea gestionării și responsabilității de a facilita respectarea protecției datelor.

Politica de Protecție a Datelor este destinată să servească dreptdocument-cadru, care stabilește principiile de bază privind prelucrarea datelor cu caracter personal, și se aplică tuturor persoanelor din cadrul POȚIUNEA MAGICĂ (angajați, administratori, reprezentanți).

Politica se întemeiază pe reglementările RGPD și stabilește un standard ridicat de protecție a datelor și a vieții private.

Prin prezenta Politică, POȚIUNEA MAGICĂ a implementat cu succes principiile RGPD pe care le aplică în desfășurarea activității profesionale cu clienții, potențialii clienți sau furnizorii de servicii, după cum urmează:

Prelucrarea datelor are la bază unul din temeiurile juridice stipulate de RGPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Acest scop general poate include, după caz, urmatoarele:

•    Crearea și administrarea contului în cadrul platformei POȚIUNEA MAGICĂ;
•    Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
•    Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
•    Returnarea produselor conform prevederilor legale;
•    Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
•    Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră cu privire la comenzi sau la bunurile și serviciile POȚIUNEA MAGICĂ.

Dorim să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. Prin acceptul dumneavoastră, în acest scop bine determinat, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/ SMS/ webpush/ etc.) conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții sau ați arătat interes să le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie, și putem afișa recomandări personalizate pe site-ul web.

Procesăm următoarele date în propriile noastre scopuri de marketing și în scopurile de marketing ale terților: Prenume, nume, adresă poștală, anul nașterii. În plus, avem dreptul să stocăm pe lângă datele menționate și datele personale suplimentare colectate despre dvs. în conformitate cu dispozițiile legale în scopuri proprii de marketing și în scopurile de marketing ale terților. Scopul este acela de a vă furniza reclame orientate exclusiv către nevoile dvs. reale sau prognozate, și de a nu vă deranja cu publicitate inutilă.

Întrucât ne dorim să vă oferim cea mai buna experiență de achiziții online, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție ulterior plasării unei comenzi ori putem desfaășura, direct sau prin intermediul unor parteneri, studii și cercetări de piață. Fondăm aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, depunând toate diligențele ca drepturile dvs să nu fie afectate.

POȚIUNEA MAGICĂ asigură o prelucrare echitabilă și transparentă și informarea corespunzătoare a persoanei vizate la colectarea datelor sale personale.

Informarea persoanei vizate se realizează în mod diferențiat în funcție de natura raporturilor contractuale și de scopul prelucrării de către POȚIUNEA MAGICĂ. În acest sens, angajatii POȚIUNEA MAGICĂ au fost informați prin nota de informare privind datele personale colectate, scopul prelucrării, modul în care sunt gestionate și securizate datele și totodată drepturile acestora. În ceea ce privește utilizatorii website-ului www.potiuneamagica.ro, aceștia sunt informați cu privire la  modul în care sunt colectate datele la momentul în care solicită serviciile companiei, prin bifarea obligatorie a lecturării prezentei Politici.

În acest sens, dorim să vă comunicăm că POȚIUNEA MAGICĂ colectează date personale (precum: nume, prenume, email, telefon, oraș, adresă de livrare, adresă de facturare), de la utilizatorii platformei, clienți sau potențiali clienți, care transmit solicitări de oferte. Scopul prelucrării datelor este contractual în vederea realizării activității profesionale desfășurate de POȚIUNEA MAGICĂ.

Datele sunt menținute pe toată perioada contractuală și timp de *** după încetarea raporturilor contractuale. În ipoteza în care datele transmise nu au condus spre încheierea unui contract, acestea vor fi menținute o perioadă de ***.

Datele personale comunicate nu fac obiectul transferului în străinătate.

POȚIUNEA MAGICĂ prelucrează date personale în calitate de operator. Având în vedere natura raporturilor comerciale asumate pentru prestarea serviciilor de către POȚIUNEA MAGICĂ, datele sunt transferate către diferiți parteneri contractuali în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și contractuale (spre exemplu, către companiile de curierat, de IT sau de contabilitate).

Astfel, POȚIUNEA MAGICĂ efectuează gestiunea economico-finaciară prin intermediul furnizorilor săi, firme specializate în contabilitate, pentru exercitarea atribuțiilor legale. Furnizorii, care sprijină activitatea desfășurată de POȚIUNEA MAGICĂ, dobândesc calitatea de procesatori sau împuterniciți, și prelucrează datele în numele și interesul POȚIUNEA MAGICĂ. Compania POȚIUNEA MAGICĂ are obligații directe, în temeiul RGPD sau al altor legi aplicabile, în alegerea cu diligență a partenerilor contractuali. Cu toate acestea, responsabilitățile companiei POȚIUNEA MAGICĂ sunt raportate la modul în care a asigurat îndeplinirea cerințelor RGPD.

Atunci când POȚIUNEA MAGICĂ acționează în calitate de operator, aceasta va încheia în prealabil un acord scris de prelucrare a datelor cu furnizorul său (procesator de date). Acesta este cazul, de exemplu, când o companie POȚIUNEA MAGICĂ (în calitate de operator) își externalizează serviciile IT sau serviciile de contabilitate unui terț furnizor.

Compania POȚIUNEA MAGICĂ păstrează o evidență a tuturor activităților sale de prelucrare a datelor.

Înregistrările includ următoarele categorii de informații:

POȚIUNEA MAGICĂ asigură măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a spori confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și anduranța în permanență a activităților sale de prelucrare. De asemenea, în ceea ce privește datele arhivate, POȚIUNEA MAGICĂ va asigura anonimizarea sau pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal.

O încălcare a datelor cu caracter personal reprezintă încălcarea securității care duce la distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal pe care POȚIUNEA MAGICĂ le transmite, stochează sau prelucrează (de ex., un atac cibernetic). În cazul unei încălcări a datelor personale, compania POȚIUNEA MAGICĂ va raporta acea încălcare la autoritatea competentă pentru protecția datelor, în conformitate cu cerințele legale aplicabile.

Dacă un angajat al companiei POȚIUNEA MAGICĂ are cunoștință de o încălcare a datelor cu caracter personal care ar putea să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor, compania POȚIUNEA MAGICĂ trebuie să notifice imediat autoritatea competentă pentru protecția datelor și, în unele cazuri, să notifice și persoanele ce au fost obiectul prelucrării. Atunci când este posibil, încălcarea datelor cu caracter personal trebuie raportată autorității competente pentru protecția datelor în cel mult 72 de ore de la detectarea încălcării.

Datele prelucrate sunt utilizate de către compania POȚIUNEA MAGICĂ exclusiv în interiorul țării.

Pentru asigurarea cerințelor RGPD, a obligațiilor legale care îi revin companiei și totodată în scopul înlesnirii comunicării cu persoanele vizate sau cu Autoritatea națională, POȚIUNEA MAGICĂ desemnează ca persoană de contact cu privire la datele personale pe Dna. Larisa Alexe (adresă de email: office@potiuneamagica.ro, telefon: +40726.966.592).

Orice sesizări, informări sau solicitări cu privire la datele dvs. personale, vă rugăm să le trimiteți direct în atenția Dnei. Larisa Alexe, prin cerere scrisă trimisă la adresa Str. Lotrioara, nr.1, bl.N10, sc.1, et.5, ap.21, sector 3, București, sau prin e-mail office@potiuneamagica.ro.